Euskara eta komunikazioa

Haurreskoletako hezitzaileek funtsezko rola duzue Hezkuntzaren marko instituzionalean. Haurren ikaskuntza eta garapen emozional eta komunikatiboan ez ezik, haurren egunerokotasuna familiekin partekatu eta beste hezitzaile batzuekin lankidetza eta etengabeko harremana bizi duzue. Beraz, espazio bakoitzean landu beharreko komunikazioa modu egokian bideratzea ezinbesteko bihurtzen da.

Komunikazioa eta hizkuntza kudeatzeko Euskara eta komunikazioa haurreskoletan prestakuntza da hau. Formazioaren helburu nagusia hezitzaileokin Hizkuntza kudeaketa eta Komunikazioa lantzea da, beraien egunerokotasunean eragin zuzena duzuen 3 esparruak kontutan hartuz: haurrak, familiak eta beste hezitzaileak.

Helburu orokorra

  • Komunikazio efektibo eta argia lortu
  • Hizkuntza ez-sexista eta integratzailea barneratu
  • Hizkuntza kudeaketa eraginkorra egin
  • Komunikazio eraginkorra lortu
  • Komunikazio mota ezberdinak ezagutu
  • Ahozko eta idatzizko komunikazioak bereizi
Ikastaroa hasteko prest?
Adi
Ekin
Aurrera
!!!