Topic Category: 3. Jarrerak eta jokaerak

3. Jarrerak eta jokaerak3.5. Gogoratu! Aurrerapen barra Ikusi dugunez, hizkuntza batek, komunikazioa bideratzeaz gain, nortasuna eta kultura batekin identifikatzen gaitu. Egin klik Zentzu horretan, hizkuntza komunitate bateko hiztunek taldea osatzen dute, eta talde bezala, mundua interpretatzeko modua partekatzen dute. Hizkuntza komunitatearen errealitateak eta hizkuntza ideologiak eragin zuzena du hiztunek hizkuntzaren aurrean duten jarreran, hautuan eta
Read more
3. Jarrerak eta jokaerak3.4. Jarduera praktikoa Aurrerapen barra Lotu definizio bakoitza dagokion kontzeptuarekin: ARIKETAK
Read more
3. Jarrerak eta jokaerak3.3. Jarrerak eta portaerak: Zergatik egiten dugu? Aurrerapen barra Bideoan aipatu bezala, hauek dira hizkuntzarekiko jarrera eta portaeretan eragina duten kontzeptu nagusi batzuk. Egin klik Pertsona edo talde baten identitatearen eta hizkuntza baten artean dagoen lotura. Hizkuntza nortasuna Hizkuntza ideologia Pertsona edo talde batek hizkuntzei buruz dituen ideien multzoa. Ideologia hori erabilera,
Read more
3. Jarrerak eta jokaerak3.2. Bideoa / Jarrerak eta portaerak: Zergatik egiten dugu? Aurrerapen barra BideoaHizkuntza batean edo bestean zergatik egiten duzun ulertzeko, jarreretan eragina duten kontzeptu batzuk azaltzen zaizkizu hurrengo bideoan. Pertsonek edo taldeek objektu, pertsona, erakunde edo ekimen zehatzen aurrean alde edo kontra erantzuteko joerak dira jarrerak. Icek Ajzenek jarrerei buruz emandako definizioa
Read more
3. Jarrerak eta jokaerak3.1. Hausnarketa Aurrerapen barra Gure lurraldean hainbat hizkuntza-komunitate daude. Egin klik Kokatzen duzu zeure burua hizkuntza-komunitateren batean? Hizkuntza eta komunitate baten atzean ideologiarik egon daitekeela pentsatzen duzu? Nolakoa esango zenuke dela hizkuntzekiko duzun jarrera, orohar? Eta euskarari dagokionez?
Read more