Lesson Category: Berdintasuna

5. Erabilera ez sexista egiteko aholku batzuk5.1 Aholkuak Aurrerapen barra • Hizkuntzaren erabilera sexistaren gaineko kontzientzia hartu eta lankideengan zabaldu • Hizkuntza eta errealitatearen arteko harreman zuzena bilatu beti • Erakundean hizkuntzaren erabilera sexista identifikatu eta ordezkatu • Erakundeko dokumentazio eta komunikazioetan hizkuntzaren erabilera ez sexista aplikatu • Tratu simetrikoa eman: emakume zein gizon, irizpide
Read more
4. Sexismoa hizkuntzaren erabileran4.3 Jarduera praktikoa Aurrerapen barra Jarraian dauden adierazpenetatik, aukeratu sexistak iruditzen zaizkizunak. ARIKETAK
Read more
4. Sexismoa hizkuntzaren erabileran4.2 Sexismoa hizkuntzaren erabileran Aurrerapen barra Sexismoa Bere sexua soilik kontutan hartuta, emakumeari egokitutako rol eta gaitasuna. Gure sozietatean emakumea edo gizona izatea ez da berdin baloratzen; genero bakoitzari ezaugarri ezberdinak egokitzen dizkiogu. Estereotipoz jositako jendartean bizi gara. Egiten dugun hizkuntzaren erabilera sexistaren bidez, gure diskurtsoetan emakumea etengabe diskriminatu eta gutxiesten dugu.
Read more
3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.7 Jarduera praktikoa Aurrerapen barra Izena duen guztia omen da esaten da mitologiaz hitz egiten dugunean. Hau da, izena baldin badu, izan daitekeelako ustea zabaltzen duen esaera izango litzateke. Esaldi hori dagokigun gaira ekarrita, alderantzizko jokaera nabarmendu daiteke: izendatzen ez duguna ikusezin bihurtzen dugula, alegia. Aukeratu irudiarekin bat datorren adierazpen egokia: ARIKETAK
Read more
3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.6 Androzentrismoa: hitzen eratorriak Aurrerapen barra Badira hitz batzuk jatorri maskulinoa dutenak, baina emakume zein gizonak identifikatzeko erabiltzen direnak. Jarraian adibide bi dituzu, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz: Badaude hitz horiek ordezkatzearen aldekoak, esanahi etimologikoa mantentzen delako. Horrela, gizarte erabili beharrean, aukeran jendarte, esaterako. Edo gizaki beharrean, pertsona izan daiteke genero guztiak
Read more
3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.5 Androzentrismoa: gizona erdigune Aurrerapen barra Ikusi dugu generoa duten hizkuntzetan nabarmenagoa izan daitekeela maskulinoaren presentzia nagusitzea, modu orokorrean erabiltzeko joera dagoelako. Eta hala ere, euskararen kasuan, nahiz eta generoa adierazteko izen propioa izan, joera bera izaten dela batzuetan; plurala adierazi nahi denean, esaterako. Zenbat seme dituzu? Maskulinoa modu orokorrean edo neutro
Read more
3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.4 Jarduera praktikoa Aurrerapen barra Nola berridatziko zenituzke jarraian dituzun adierazpenak genero femeninoa diskurtsotik at utzi gabe? Hutsuneak bete. ARIKETAK
Read more
3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.3 Androzentrismoa: simetria hizkuntzan Aurrerapen barra Azaldu dugunez, nahiz eta generoa aipatu ez, mezuaren hartzaileak irudikatzen du atzean dagoen figura maskulino edo femeninoa, diskurtsoaren arabera. Abokatuak gaur goizean eman du prentsaurrekoa. Gaur egun, oraindik, ohikoena abokatuaren atzean gizona irudikatzea izaten da. Horregatik, abokatua emakumea dela adierazteko, kontzienteki nabarmentzeko joera izaten dugu: Abokatu
Read more