2. Luzaketak

Pilularen garapena 4 / 14
< >

SARRERA

Pilula hauen helburua kirolarekin zuzeneko harremana dutenei euskaraz jarduteko baliabideak ematea da. Eta, kasu honetan, luzaketen inguruko zenbait gako eskaintzea.

Jarduera fisiko gehienetan, intentsitate handikoetan behintzat, ezinbestekoa da berotzea. Luzaketak ez dira salbuespena. Kirol munduan badago joera bat: luzaketa-ariketak eta beroketa-ariketak nahastea. Kirolaren munduan oso ohikoa da norbait berotzen ari dela entzutea luzatzen ari denean. Lehenengo berotu eta gero luzatu egin behar da. Berotze orokorrak — beste onura batzuen artean — odol-fluxua areagotzen du eta gorputzeko tenperatura igotzen du; bi efektuak mesedegarriak dira ariketa fisikoa egiteko. Gainera, berotze espezifikoari esker, odol gehiago bideratzen da luzatu behar diren ehunetara; ondorioz, ehun horiek elikatu eta oxigenatu egiten dira.

El objetivo de estas píldoras es proporcionar recursos para que quienes tengan contacto directo con el deporte puedan expresarse en euskera. Y, en este caso, ofrecer algunas claves en torno a los estiramientos.

En la mayoría de las actividades físicas, al menos en las de alta intensidad, es imprescindible el calentamiento. Los estiramientos no son una excepción. En el mundo del deporte hay una tendencia: mezclar ejercicios de estiramiento con ejercicios de calentamiento. En el mundo del deporte es muy habitual escuchar que alguien se está calentando cuando se está estirando. Primero hay que calentar y luego estirar. El calentamiento general, entre otros beneficios, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la temperatura corporal; ambos efectos favorecen el ejercicio físico. Además, gracias al calentamiento específico, se destina más sangre a los tejidos que hay que estirar, lo que hace que estos tejidos se alimenten y oxigenen.

Gorputz-atalak

image hotspot

burua

cabeza

bularra

pecho

sabela / abdomena

abdomen

besoa

brazo

eskua

mano

aldaka / mokorra

cadera

eskumuturra

muñeca

atzamarra

dedo de la mano

hanka / zangoa

pierna

belauna

rodilla

behatza

dedo del pie

oina

pie

oinbularra

empeine

orkatila

tobilloimage hotspot

lepoa

cuello

sorbalda

hombro

ukondoa

codo

bizkarra

espalda

orpoa

talón

Giharrak

image hotspot

aurpegiko muskuluak

músculos de la cara

bular-muskulua

pectoral

deltoidea

deltoides

esternokleidomastoideoa

esternocleidomastoideo

bizepsa

biceps

abdominala

abdominal

psoasa

psoas

abduktorea / urruntzailea

abductor

tibiala

tibial

koadrizepsa

cuádricepsimage hotspot

trapezioa

trapecio

dortsala / bizkarraldekoa

dorsal

ipurmasailekoa / gluteoa

glúteo

iskiotibiala

isquiotibial

bikiak

gemelos

Hezurrak

image hotspot

burezurra / garezurra

cráneo

saihets-hezurra costilla

costilla

lepauztaia / klabikula

clavícula

eskapula

escápula

besahezurra / humeroa

húmero

bizkarrezurra

columna vertebral

kubitua

cúbito

erradioa

radio

errain-hezurra / sakro hezurra

sacro

izterrezurra / femurra

fémur

peronea

peroné

belaunezurra / errotula / patela

rótula

tibia

tibia

Nola egin luzaketak?